I början av 2000-talet bodde jag i Jönköping och var med och drev ett utvecklingsprojekt som hette HälsoCirkeln. Det var ett samarbete mellan Apoteket AB och Landstinget i Jönköpigs län. Under denna period blev jag intresserad av att forska deltid inom området hälsa, så jag började skriva på en forskningsplan. Tyvärr kom det en omorganisation som satte stopp för detta…
Men jag läste min gamla forskningsplan, och anser att den fortfarande är intressant,
så här kommer den för de som är intresserade av att läsa hur tankar-känslor-fysiologi hänger ihop…